wyszukiwanie zaawansowane
  » Zwroty i reklamacje

  Kontakt

  • E-mail:sklep@deleko.eu
  • Telefon+48 502240380
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00,

  Systemy płatności

  • PayU
  • PayPal

  Statystyka

  • Aktualnie klientów na stronie: 1
  • Sklep odwiedziło: 41234 klientów

  Zwroty i reklamacje

  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego DELEKO który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
  Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: DELEKO ul. Jagodowa 13c, 44-109 Gliwice lub sklep@deleko.eu
  W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.deleko.eu, dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadcznia dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp.


   

   Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

  ................................................                                                                                                           ......................, dnia. ......................

  ................................................

  ................................................

  imię, nazwisko i adres konsumenta

  ..........................................

  ..........................................

  ..........................................

  ..........................................

  nazwa i adres przedsiębiorstwa

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

   

                                                                                     ...................................

                                                                                        podpis konsumenta


  Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

   

  Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  DELEKO ul. Jagodowa 13c, 44-109 Gliwice. Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta. DELEKO nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

  Zwrotowi nie podlegają towary z Wyprzedaży.

  Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.deleko.eu.

  Reklamacje związane z zamówieniami

  DELEKO Bożena Suchodolska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu proszę kierować na adres: sklep@deleko.eu, telefonicznie: tel. 535 153 571 lub poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Reklamacje towarów.
  DELEKO Bożena Suchodolska  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  Reklamacji podlegają:

  a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
  b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera)
  c) Towary niezgodne z zamówieniem.

   

  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

  DELEKO Bożena Suchodolska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DELEKO Bożena Suchodolska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DELEKO ul. Jagodowa 13c, 44-109 Gliwice  lub mailowo na adres: sklep@deleko.eu lub poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Wsparcie techniczne.

  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
  DELEKO Bożena Suchodolska  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   


  Przejdź do strony głównej

  Dzieciaczki

  • dzieciaczki1
  • dzieciaczki3
  • dzieciaczki2
  • dzieciaczki4
  • dzieciaczki5